Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja käyttäytymisanalyysin näyttöönperustuvat menetelmät


Kahdentoista (12) päivän praktinen koulutusohjelma kognitiivisen käyttäytymisterapian perusmenetelmistä. Koulutus on jaettu kuuteen kahden päivän lähiopetuspäivään ja itseopiskeluun on varattu runsaasti lisämateriaalia.

Koulutus on tarkoitettu kunnallisen puolen- sekä sairaanhoitopiirien ja yksityisten laitosten ja organisaatioiden (mm. lasten- ja nuorisokodit, koulukodit, lastensuojelu, yksityiset psykiatriset hoito- ja kuntoutuspalvelut) psykiatrisen henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi ja tehostamiseksi. Koulutuksessa opetellaan toteuttamaan näyttöön perustuvia käyttäytymisanalyysin sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian erilaisia hoitomenetelmiä ja hoito-ohjelmia määriteltyihin (ICD-10) häiriöihin. Opetus sisältää seuraavat lähiopetuspäivät:

* PÄIVÄT 1 ja 2: Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet (taustateoriat ja mekanismit)

* PÄIVÄT 3 ja 4: Masennus ja mielialan säätely

* PÄIVÄT 5 ja 6: Ahdistuneisuuden hoitaminen

* PÄIVÄT 7 ja 8: OCD ja siihen liittyvien häiriöiden sekä neurologisten häiriöiden hoitaminen

* PÄIVÄT 9 ja 10: Vihaisuuden ja siihen liittyvien häiriöiden sekä vakavien käytösongelmien hoitaminen

* PÄIIVÄT 11 ja 12: Vaikeiden psykiatristen häiriöiden (mm. psykoosit) ja päihdehäiriöiden hoitaminen


Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmia on toteutettu useaan kertaan jo monissa eri sairaanhoitopiireissä mm. SiunSote, EkSote ja HUS.


Dialektisen käyttäytymisterapian koulutusohjelmat


Dialektisen käyttäytymisterapian STARTTI (6 päivää) - sekä STARTTI Plus (kuusi päivää DKT:n peruskoulutusta lisättynä kahden päivän käyttäytymisterapian menetelmien koulutuksella) -koulutus-ohjelmat, jotka antavat valmiuden perustaa täysimittainen DKT-hoito-ohjelma omaan työskentely-yksikköön. Koulutus tapahtuu tilaavan yksikön tai organisaation tiloissa.

Dialektisen käyttäytymisterapian "Practical DBT sekä Foundational Training" -koulutusohjelmat, on tarkoitettu kaikille Dialektisen käyttäytymisterapian terapeuttisten menetelmien oppimisesta ja niiden soveltamisessa osana omaa asiakastyöskentelyä kiinnostuneille. Koulutuksissa opiskeltavat asiat perustuvat Iso-Britaniassa kehitettyyn DBT - Core Competencies -listaan, jolla varmistetaan jokaisen DKT:n osa-alueen oppiminen.

Dialektisen käyttäytymisterapian TAITORYHMÄKOULUTUS on kolmipäiväinen koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet taitoryhmän ohjaamiseen ja DKT:n taitojen opettamiseen.

Koulutukset ovat tarkoitettu eri sairaanhoitopiireille sekä yksityisille organisaatioille Dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelman pystyttämiseen sekä jo olemassa olevien tiimien lisäkouluttamiseen ja uusien tiimin jäsenien koulutukseen."Practical DBT" sekä "Foundational Training" -koulutusohjelmiin voi hakeutua kuka vaan terveydenhuollon tai hyvinvoinnin ammattihenkilö, joka haluaa oppia Dialektista käyttäytymisterapiaa ja lisätä sen menetelmiä omaan potilastyöskentelyyn.

Kaikki DKT-koulutusohjelmat sisältävät suuren määrän lisämateriaalia itse-opiskelun tueksi.Dialektisen käyttäytymisterapian taitoharjoitteluryhmä


Vapaita paikkoja voi tiedustella psykoterapeutti Teemu Ryhäseltä numerosta +358 44 501 5075 tai sähköpostilla tästä.

Altistushoito-koulutus


Kolmepäiväinen koulutusohjelma, jossa käydään perusteellisesti läpi altistushoidon teoreettista perustaa ja erilaisia hoitomalleja sen pohjalta. Koulutuksessa opetetaan uusimmat menetelmät altistushoidon tehostamiseksi ja opittua tietoa opitaan soveltamaan erilaisten potilasryhmien hoidossa mm. ahdistuneisuushäiriöt kuten paniikkihäiriö ja fobiat, OCD, PTSD (CBT-PTSD) sekä kaikenlaiset välttelyongelmat.

OCD:n altistushoitojen kohdalla opetellaan kansainvälisen OCD-yhdistyksen (IOCDF) suositusten mukainen hoito-ohjelma ja uusimmat sovellutukset OCD:n intensiiviselle altistushoidolle. Myös Hyväksymis- ja Omistautumisterapian strategioiden integroiminen altistushoito-ohjelmiin käydään läpi.